5d Blossum
5d Blossum
DOB: 5/22/2012
J&R's Maxed Out x OAKRIDGE CHERRY BLOSSOM

TTT: 52.5000
on 03/20/2014
5d Crisp's Redman
5d Crisp's Redman
DOB: 4/29/2012
CRISP RESPECT x Redman's Legacy

TTT: 31.5000
on 06/09/2013
5D SPIDER ANGEL
5D SPIDER ANGEL
DOB: 6/30/2012
Spiderman x SL Miss Angel Eyes

TTT: 28.5000
on 06/09/2013
5d spider rumple
5d spider rumple
DOB: 6/16/2012
Spiderman x T. Y. RED RUMPLE

TTT: 29.0000
on 06/09/2013
5d SpiderTax
5d SpiderTax
DOB: 6/12/2012
Spiderman x 5D TAX EXEMPT

TTT: 30.0000
on 06/09/2013